SLUŽBY

Volný výběr knih

z vlastního fondu knihovny

Půjčování knih

z výměnného fondu

Knihovny Kroměřížska

Rezervace knih 

Prodloužení výpůjček 

Poskytování informačních služeb.

Veřejný internet